aktiviteter

Trykk på knappen for å se når de ulike aktivitetene skjer.

Gudstjeneste

Vårt samlingspunkt for alle generasjoner hver søndag kl 1100.
Vi avslutter alle gudstjenester med kaffe, saft, kjeks og kaker og gjerne en hoppemadrass eller lignende.

Barnekirke

Vi tar barn og tro på alvor. Barn vokser i troen og trenger Guds ord som sin lykt på veien gjennom oppveksten. Hver* søndag har vi opplegg barnekirke med Awana-opplegg tilpasset ulike aldersgrupper. *Første søndag i måneden er hele menigheten samlet til storsamling.

hands, human, old-2459271.jpg

Bønnemøte

Vi kommer sammen for å be og lovprise Jesus. Hver onsdag kl 1900.

woman, confetti, sparkles-6318447.jpg

Awanaklubben

Vet du at du er helt unik, og at du er høyt elsket av Gud? Har du lyst til å bli bedre kjent med Gud og Hans gode vilje for deg?
Vi leker og lærer sammen. For barn i 1.-7.klasse. Vi møtes hver tirsdag utenom skolefri. Kl 1800-1900.

Optimisten

Klubb for psykisk utviklingshemmede i samarbeid med Birkeland kirke. Klubbens formål er at psykisk utviklingshemmede i Fana bydel skal få oppleve trivsel og tilhørighet i menighetens/kristent fellesskap. En onsdag i måneden, kl 1800-2000.

knitting, knitting needles, clew-1268932.jpg

Strikkekafé

Velkommen til Strikkekafé! Ta med en venn og håndarbeidet ditt til en trivelig innestund med hyggelige folk. Hver første mandag i måneden kl 1800

Kor 'Godt Nytt'

Vi er både kvinner og menn som synger ilag. Variert repertoar med pianist. Hver tirsdag kl 19:15-21:00

Formiddagstreff

Åpent for alle aldersgrupper. Programmet er variert: Vi har andakt, kåserier, dikt, sang og musikk på programmet. Av og til også en utlodning. God mat og en god prat er faste innslag hver gang. Onsdager kl 11:30 i peisestuen.

Søsterringen

Kvinneforening med godt fellesskap, god sang og ein god andakt over ein kaffekopp. Fokus på å være en støtte for Nesttun Indremisjon. Møtes annenhver torsdag i partallsuker kl 18 i peisestuen.

Barnehage

Nesttun Bedehus har egen barnehage med 19 plasser og 5 ansatte.

microphone, headphone, headset-616788.jpg

Radio Fana

Vi ønsker å være et redskap for evangelisering og kristen vekst blant tilhørerne, og å formidle kallet til tjeneste for Guds rike hjemme og ute.

Utleie?

Ta kontakt med Nesttun Bedehus om du ønsker å leie lokalet.

Bli frivillig?

Våre aktiviteter bygger på frivillig arbeid. Er du interessert eller har lyst å vite mer om dette? Ikke nøl med å ta kontakt!